• Dato
  • 2022/09/16

  • Klokkeslett
  • 15:00

  • Pris
  • 4000,- NOK
Bli med

Bergen: Leder av systemisk samtale og BalanZe metoden: 6 lærerike helger

Vi trenger systemisk samtale, fordi ofte er ikke ting som vi tror. Det er kun når vi løser opp i det som er floken, at de reaksjoner som floker skaper, slipper taket. Systemisk samtale er en jordnær metode hvor en blir kjent med kroppens reaksjoner og lar disse vise oss vei til hva floken er, og hvordan den løses.

BalanZe metoden er en metode uten bruk av ord, hvor en balanserer nervesystemet. Dette er ikke healing, hvor en går inn og endrer på kroppens energier. Det er en metode som styrker den hjelpesøkendes evne til å balansere seg selv. Metoden er god både på barn (magevont, stress, allergier, uro) og voksne (stress, de fleste sykdommer og plager).

Vår forståelse av ubalanser som gir helseplager og andre plager.
1. Kroppens reaksjoner viser vei til det som er i ubalanse
2. Kroppens reaksjoner trenger et vitne for at de skal løse seg opp, dette vitne er den som eier plagene. Man løser ofte slike plager med å sette ord på følelser, men dette må gjøres så skånsomt og forsiktig at kroppen klarer å bearbeide det.
3. De fleste av våre plager sitter i kroppen, vi må derfor ha fokus på kroppslige reaksjoner for å løse opp i plagene.
4. Vi må gå dit ubalansen er, for å løse opp i våre plager. Bruk av markører er et nyttig redskap i denne prosessen.
5. Plager i livet kan skyldes at vi bærer på uløste hendelser fra eget famileisystem, eller fra en gruppe eller organisasjon vi er medlem av. Dette er ubevisste proosesser. Noen ganger kan årsak tl sykdom og sosiale problemer skydles hendesler som har skjedd andre, vi kan bære andres uløste problemer.
6.  Vi kan hjelpe andre med de tema og reaksjoner som man selv har løst i egen kropp. Som leder av systemisk samtale betyr dette at vi hele tiden arbeider med egen prosess gjennom veilednin.
7. En utfordring med tidlige traumer, er at man har ingen histporie å fortelle om det som har skjedd. Likevel husker kroppen, og bruk av teknikker som resonans og markører gjør at vi kan løse opp i slike skjulte blokkeringer.
8. Sannhet er det som gjør at helseplager dempes, eller forsvinner.
9. Mennesket er unikt, og det trenger derfor en unik tilnærming.
10. Leder av systemisk samtale sin rolle er å hjelpe den hjelpesøkende med å forstå seg selv, slik at de bedre kan hjelpe seg selv.
# Det er kun den som eier tankemønstre som kan endre dem.
# Det er kun den som har fortrengt følelser, som kan forløse dem.
Slike prosesser er ofte umulige å gjennomføre alene fordi noe er “fastlåst”, eller fordi vi trenger noen som forstår hva som skjer for å kunne løse det opp.
11. Den hjelp som tilbys styrker skal styrke den hjelpesøkende sin identitet, slik at de bygger en trygg indre kjerne og lærer å lytte til egen kropp på en måte som gjør at de etter hvert kan finne de svar de søker i seg selv.
12. Det er ofte ikke nødvendig at den hjelpesøkende deler alt. Ofte er overskrifter over vanskelige tema nok informasjon til leder av systemisk samtale, da vårt fokus ikke er på detaljer av hva som har skjedd fordi dette gir ofte retraumatisering uten at en løser noe. Vårt fokus er på hvordan det som skjedde ble opplevd kroppslig.

Teoretiske bærebjelker.
1. Fenomenologi, lærer om det som er. Systemisk samtale er en metode hvor vi starter med det som er (det man søker hjelp for), og så går man sammen skritt for skritt, med bruk av markører, for å forstå hva dette handler om og å løse opp det fastlåste, eller komme i kontakt med det fortrengte.
2. Kroppen kan kun bearbeide små porsjoner om gangen. Daniel Siegel sitt toleransevindu er et godt hjelpemiddel, for å unngå at den hjelpesøkende blir overveldet på ny.
3. Alle hendelser som overvelder oss skaper de samme reaksjoner i kroppen: fight, flight og freeze reaksjoner. Kunnskap om nervesystemet og polyvagal teori er derfor viktig for å kunne forstå den hjelpesøkende sin prosess.
4. Franz Ruppert sin modell om sunne deler, fortrengte følelser og overlevedeler.
5. Betydning av indre trygghet, forstå trygghet som en fysiologisk tilstand, i samsvar med Stephen Porges.
6. David R Hawkins kart over bevisstheten, som viser mønstre forankret i venstre versus høyre hjerne bevissthet. Utdanningen legger til grunn at man kun kan hjelpe andre når man er tilstede med den hjelpesøkende i høyre hjerne bevisstheten.

Når vi jobber ut fra en høyre hjerne bevissthet vil den hjelpesøkende oppleve at noe er endret, samtidg som de vil ha vansker med å sette ord på endringen. De vil merke at tankestress forvinner, plager dempes, får mer energi, sover bedre, kort sagt kroppens systemer kommer mer og mer i balanse. På samme måte som det er vanskelig å forklare hvordan metoden virker, man må erfare dette.

Utdanningen går over 6 helger fordelt på tre tema vi fordyper oss i:

  1. Systemisk samtale, 2 helger
  2. Traumer, 2 helger
  3. Tidlige traumer, 2 helger

Pris er kr 4000 pr helg, tilsammen 24 000 kroner. Man betaler for en helg om gangen.

Datoer for kurs i 2022/2023 er:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 14-16 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.

Tiden alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer.