• Dato
  • 2023/09/09

  • Klokkeslett
  • 0900 - 1800

  • Pris
  • 1890,- NOK
Bli med

Dagskurs: Konstellasjoner som metode

På dette kurs vil du lære om konstellasjoner som metode. Konstellasjoner er en metode hvor vi henter frem skjult kunnskap fra vår underbevissthet, eller fra Akashafeltet. Vi er nødt for å forstå hva som skjer i våre liv, dersom vi ønsker en endring. I vår vanlige hverdag har vi oftest kun kontakt med konsekvensen, ikke årsak til våre utfordringer. Konstellasjon som metode er magisk fordi den tar oss direkte til årsaken.

Du vil på kurset lære om det å være representant, og en vil få anledning både til eget arbeid, samt delta som representant i andres arbeid.

Du vil også lære om de universelle lover. Dette er de lover eller prinsipp som styrer det som skjer, og lovenen virker uavhengig om en kjenner til dem eller ikke.

I Norge er det i dag tre kjente retninger innenfor konstellasjoner: Vi har systemisk samtale på Sofia seneteret, og i Oslo har vi systemiske oppstillinger med Tore Kvaal og IoPT med Marta Thorsheim. På dette kurset er det systemisk samtale som er fokus. Du vil derfor også se hvordan bruk av markører (“sko”) kan medvirke til å løse opp i indre floker.

Kurset varer en dag, og kan ses på som en introduksjon til konstellasjoner som metode, eller introduksjon til personlige prosesser. Siden vi aldri blir utlært, og det er vår egen personlige prosess som tar oss til neste skritt på vår egen utvikling, vil kurset også passe de som er kjent med konstellasjoner som metode.