• Dato
  • 2022/12/04

  • Klokkeslett
  • 10 - 17

  • Pris
  • 1470,- NOK
Bli med

Ny dato, Dagskurs: Hvordan kan en selv løse opp indre smerteklump?

På dette kurs vil du lære mer om hva en smerteklump er. Enkelt sagt er dette de følelser og smerter som vi bærer på uten at vi selv klarer å forløse dem. Vi trenger med andre ord både hjelp fra andre, samt redskaper som vi selv kan bruke for å komme ut av dette fengselet som egne stengsler er.

Kurset er like mye et metodekurs som det er et selvhelbredende kurs. Ingen blir friske etter noen timer på kurs, men kurset kan gi håp og retning til hvordan en bedre kan hjelpe seg selv med å komme ut av overveldedende følelser. Vi bruker konstellasjon som metode.

Når vi overveldes følelsesmessig oppleves dette som at det er noe vi bare ikke kan gjøre. Vi blir helt satt ut. Mange opplever også at de mister kontakt med kroppen, tomhet, andre opplever en drå sky rundt hodet, eller behov for å flykte eller gjemme seg eller behov for å gjøre noe annet. Å snakke mye eller miste ordene kan begge være tegn på overveldelse.

Kom på kurs og lær mer.

Du trenger ingen forkunnskaper for å delta. Passer for de som sliter med psyken i form av angst, uro, tankestress, slitenhet, smerter, spenninger, klarer ikke gjøre det de skal.

Alle vil få tilbud om å jobbe med egen smerteklump, men husk en må ingenting. Kan bare komme og være, og ta inn det som skjer.

Pris er 210 pr time, 7 timer