• Dato
  • 2023/09/29

  • Klokkeslett
  • 1700

  • Pris
  • 4000,- NOK
Bli med

Fagkurs for hjelpere – lær BalanZe metoden 29 sept – 1. okt

BalanZe metoden er en metode som balanserer nervesystemet. Det er en ikke snakke metode. Det er ikke vanlig healing, fordi en sender ikke energi til den andre. Tvert imot, en holder hender på bestemte steder på kroppen, og så tar den som får behandling den energi de trenger. Behandleren holder et bestemt fokus.

Gammelt stress:
Uansett hva vi har opplevd som har overveldet oss, reagerer kroppen på samme måte, den gis oss en fight, flight eller freeze reaksjon (FFF reaksjon). Dersom situasjonen som overvelder oss ikke går raskt over, vil reaksjonen i nervesystemet (FFF reaksjonen) bli fastlåst. Dette føles enten som en har for mye energi i systemet (finner ikke ro), eller som at en mangler energi i systemet (sliten, kommer ikke i gang).

Ofte vet vi ikke selv hvorfor vi har de reaksjoner vi har. BalanZe metoden kan regulere stress uansett hva årsaken er. Ofte tar den toppen av stresset, slik at vi lettere selv kan romme og endre det en trenger endre.

Siden det er en ikke snakke metode, kan den brukes både til de som mangler språk, de som ikke vil snakke om seg selv, og barn.

BalanZe metoden er enkel å lære. Det som skjer er en overføing av energi (ro) til den som mottar behandling. Vanligvis vil roen komme til den som får behandling etter ca 30 min. Når kroppen finner ro, kan den bedre heale seg selv. Og mennesker kommer lettere i gang med egne gjøremål, samt at en tenker klarere.

Da det skjer en energiutveksling mellom den som gir og den som får BalanZe metoden, er det viktig at den som gir behandling har høy grad av indre balanse. Dersom den som gir behandling har for mye uløst i seg selv, kan de lett plukke opp problemer fra den som får BalanZe metoden (samme som skjer i vanlig samtale). Vi anbefaler derfor regelmessig veiledning til de som arbeider med mennesker.

Når en har en god trygg kjerne i seg selv, vil det å gi BalanZe metoden gi energi både til den som mottar og den som gir behandling.

BalanZe metoden kan gis på benk, online. Og den kan også gis ved at en sitter i hver sin stol. Det er bevisst fokus som skaper kraften som gir ro og endring hos mottakeren.

Tider: Fredag 17 – 21, Lørdag 10 – 18, søndag 10 – 17.

Påmeldingsfrist 21. september 2023

Det serveres kaffe og te, mat sørger en selv for.

Kursansvarlig Hildur Vea