• Dato

  • Klokkeslett

  • Pris
  • ,- NOK
Bli med

Stress og mestringskurs for hjelpere: den usynlige forskjellen

Tenk deg: to hjelpere, med nokså lik bakgrunn, nokså like oppgaver til de samme hjelpetrengende. Den ene opplever glede og økt energi gjennom arbeidet, den andre opplever seg tappet for energi, og at arbeidet er krevende. Forskjellen er at den ene har åpnet opp for de egenskaper, det vil si den bevissthet, som gjør at man bygger energi, også i krevende situasjoner; man har forstått hva den usynlige forskjellen handler om. Man har forstått hvordan man transformerer sårbarhet til kraft og styrke gjennom egen erfaring.

Dette er et kurs utviklet for de i sitt yrke har en hjelperolle i forhold til helse og sosiale utfordringer som sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernsarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, ruskonsulenter med mere. Målet med kurset er todelt.

  1. Man utvikler økt forståelse av seg selv, slik at man lettere kan gi slipp på stress i hverdagen.
  2. Man lærer hvordan man med enkle grep, som verken koster tid eller penger, kan bli en bedre hjelper: den usynlige forskjellen.

Vanlige grunner til at man er mer stresset enn ønskelig, uten at man klarer å komme ut av dette er:
# man bærer på noe som ikke er ferdig bearbeidet
# man bærer på energier som ikke er ens egne
# man lever i samsvar med tankemønstre som man dypest sett er uenig med

Det er vanlig at man som hjelper kan trigges av de man skal hjelpe. Når dette skjer, handler det alltid om noe ubearbeidet i hjelperen. På dette kurset skal du lære hvordan man kan løse opp i egne triggere. Dette både frigir energi, samt at man bedre forstår hva som skjer i seg selv og hos andre.

Det er også vanligere enn man tror, at man kan bære på energi som ikke er ens egen. Når man er ivrig etter å hjelpe andre, kan dette lett skje, selvsagt ubevisst for begge parter. Å bære andres energier kan gjøre oss stresset, sliten og noen ganger også syke. Når man forstår hva som skjer, og har lært teknikker, kan man løse seg fra andres energier ofte på under 10 min.

Jo mer man forstår av seg selv, jo bedre er man rustet til å hjelpe både seg selv og andre. Vi er egentlig kliss like som mennesker, vi har alle de samme prosesser, forskjellen er at vi opplever dem med ulik styrke. Vi lærer derfor å hjelpe andre samtidig som vi lærer å hjelpe oss selv. Det er dette som kalles økt bevissthet, eller det å arbeide ut fra en høyre hjerne bevissthets forståelse.

Velkommen til kurs.

Kurset består av teori, oppgaver, og personlig arbeid.

Tider: fredag 17 – 20, lørdag 09 – 18, tilsammen 12 timer. Totalt 36 timer.
Kurset går over tre helger: fredager 17 – 20, lørdager 0900 – 1800.
Datoer: 5 – 6 februar, 4 – 5 juni og 17 -18 sept.
Pris kr 2000 pr helg, tilsammen 6000 kroner.