4000

  • Dato
  • 2020/09/18

  • Klokkeslett
  • 1700

  • Pris
  • 4000,- NOKBli med

Kurs i tidlige traumer

Dette er et kurs som kan brukes som en del av systemisk traume terapi utdannelsen. Fokus i kurset er økt forståelse og noen metoder for å forstå og løse opp i tidlige traumer.

Her er en oversikt over aktuelle temaer. Temaer:
Falskt og ekte selv.
Barns behov. Oppgitthetsdepresjon.
Traumer i mors liv. Hukommelse.
Å være uønsket. Adopsjon. Erstatningsbarn.
Grunnleggende trygghet – utrygghet.
Kontakt, tilknytning, inntoning.
Fokus på hjelperen.
Symbioser. Symbiotisk innvikling.
Barn som påføres traumer, rus, vold, seksuelle overgrep.

Ved alle kurs vil det bli praktiske øvelser hvor du har anledning til å oppdage noe nytt.

Kurset går over 2 helger. Kurset består av både teori og øvelser.
Du vil få utdelt egen manual siste kursdag.

Målgruppe: de som arbeider med mennesker. De som søker å forstås eg selv og andre bedre. De som ønsker å hjelpe seg selv til en bedre helse. Man trenger ingen forkunnskaper.

Fredag 17.00 – 21.00
Lørdag 09.30 – 18.00
Søndag 09.30 – 16.30

Datoer: 18 – 20 sept og 20 – 22 nov 2019
Pris kr 4000.- pr helg, tilsammen kr 8000,-
Man melder seg på begge helgene.