4000

  • Dato
  • 2021/02/12

  • Klokkeslett
  • 1700

  • Pris
  • 4000,- NOKBli med

Kurs i tidlige traumer

Kurs om tidlige traumer Tidlige traumer og når barns behov ikke blir møtt får konsekevenser for barnet som voksne. Noen får oppgitthetsdepresjon, andre utvikler et falskt selv. Dette gjør at barnet strever med tunge følelser som de ikke kommer ut av, og at man som voksen kan streve med å forstå hvem de er, hva som gir mening i livet. Årsaken til at barnets behov ikke blir møtt er ofte traumer hos barnet selv eller hos deres foreldre. Dette fører til at barnet opplever en indre utrygghet, som de ofte verken kan forstå eller komme ut av. Eksempler på tidlige traumer er traumer i mors liv, å være uønsket, adopsjon, erstatningsbarn. Andre ganger oppstår tilknytningsvansker fordi foreldre er for travle, for mye jobb, sykdom eller problemer i hjemmet som tar fokus vekk fra den omsorg barnet trenger. Hukommelse er et viktig tema, Kroppen husker, selv om de færreste husker eller vet hva som skjedde de første leveårene. Konsekvensen av tidlige traumer eller at man ikke fikk dekket egne behov er vansker med selvregulering i form av kontakt og tilknytnings vansker. Eller at man er i en symbiose eller innviklet med foreldre.

Ferdighet: du vil lære å arbeide med det ordløse gjennom bruk av markører, gjennom speilnevroner og med touch behandling på benk.

Fredag 17.00 – 21.00 Lørdag 09.30 – 18.00 Søndag 09.30 – 16.30 Pris kr 4000.- pr helg, tilsammen kr 8000,- Datoer 15 – 17 jan 2021 og 12 – 14 feb 2021. Man melder seg på begge helgene.