4000

  • Dato
  • 2020/09/18

  • Klokkeslett
  • 1700

  • Pris
  • 4000,- NOKBli med

Kurs om traumer

Kurs om traumer
kriser er hendelser som overvelder nervesystemet. Når slike hendelser er for store, klarer vi ofte ikke å bearbeide dem alene. De gir senskader. kriser som gir senskader kalles for traumer. Traumer er derfor ikke hendelsen i seg selv, men den kroppslige reaksjonen på hendelsen.

I dette kurset bygger vi på teori om nervesystemet, polyvagal teori og teori om toleransevinduet. Du vil også lære om betydningen av speilnevroner, og hvordan du aktivt kan bruke denne kunnskapen i samtaler.

Vi kommer også inn på noen former for traumer, som eksempelvis: ulykke, sykdom, skilsmisse, dødsfall, mobbing, tapstraumer, og overgrep. Vi kommer også inn på hvordan kroppen møter stress: dissosiasjon, smerteklump, overlevedeler og forsvarsmekanismer.

Ferdighet: du vil lære metoden focusing, og hvordan du kan bruke kunnskap fra nervesystemets fight, flight og freeze reaksjoner, speilnevroner og toleransevindu samlet til å løse opp i det fastlåste.

Kurset går over 2 helger og koster kr 4000 pr helg, tilsammen 8000 kroner.

Fredag 17 – 21, lørdag 10 – 18, søndag 10 – 16.

Anbefalt litteratur:

  1. Peter Levine, 2010, In an unspoken voice.
  2. Laurence Heller og Aline LaPierre, 2012, Healing developmental trauma.
  3. Hawkins, David, 2012, Letting go
  4. Porges, Stephen,2017. The pocket guide to the polyvagal theory. The transformative power of feeling safe.