4000

  • Dato
  • 2020/04/17

  • Klokkeslett
  • 1700

  • Pris
  • 4000,- NOKBli med

Kurs om traumer

Dette er et kurs som gir en introduksjon og fordypning i tema traumer og traumeforståelse. Traumer er en reaksjon i kroppen etter en hendelse som har overveldet oss. Når reaksjonen vedvarer, og ikke forsvinner selv om tiden går kaller vi det traumer.

I dette kurset vil du lære om hva traumer er, hvordan du kan gjenkjenne dem i forhold til nervesystemets reaksjoner, og du vil også lære noen metoder som du kan bruke når du arbeider med personer som har opplevd traumer.

Kurset består av både teori og øvelser.
Du vil få utdelt egen manual siste kursdag.

Målgruppe: de som arbeider med mennesker. De som søker å forstås eg selv og andre bedre. De som ønsker å hjelpe seg selv til en bedre helse. Man trenger ingen forkunnskaper.

Fredag 17.00 – 21.00
Lørdag 09.30 – 18.00
Søndag 09.30 – 16.30

Datoer: 17 – 19 april 2020 og 19 – 21 juni 202o.
Pris kr 4000.- pr helg, tilsammen kr 8000,-
Man melder seg på begge helgene.

datoer Fredag Lørdag Søndag
Helg 1 Intro – forskjell traumer, kriser
Hva skjer kroppslig med traumer
Toleransevindu
Nervesystemet og traumer: FFF reaksjoner, (polyvagal teori)
Speilnevroner
øvelser.
Traumatiske hendelser, ulykke, skillsmisse, alvorlig sykdom
gi slipp på følelser, smerteklump, overlevedeler, traumelyging
øvelser
Helg 2 Systemiske traumer
øvelser
Utviklingstraumer
øvelser
Seksuelle overgrep
øvelser.

 

Påmelding

Mer info kontakt Hildur Vea, Tlf 45 66 21 18 eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 8. juli 2019.

Anbefalt litteratur:

  1. Peter Levine, 2010, In an unspoken voice.
  2. Laurence Heller og Aline LaPierre, 2012, Healing developmental trauma.
  3. Hawkins, David, 2012, Letting go
  4. Porges, Stephen,2017. The pocket guide to the polyvagal theory. The transformative power of feeling safe.