• Dato
  • 2022/04/22

  • Klokkeslett
  • 1700

  • Pris
  • 4000,- NOK
Bli med

Kurs: Traumer

Dette kurset kan tas over 2 helger. Det kan også inngå som et delkurs i utdanning til leder av systemisk samtale, som går oiver 6 helger.

Kriser er hendelser som overvelder nervesystemet. Når slike hendelser er for store, klarer vi ofte ikke å bearbeide dem alene. De gir senskader. kriser som gir senskader kalles for traumer. Traumer er derfor ikke hendelsen i seg selv, men den kroppslige reaksjonen på hendelsen.

I dette kurset bygger vi på teori om nervesystemet, polyvagal teori og teori om toleransevinduet. Du vil også lære om betydningen av speilnevroner, og hvordan du aktivt kan bruke denne kunnskapen i samtaler.

Vi kommer også inn på noen former for traumer, som eksempelvis: ulykke, sykdom, skilsmisse, dødsfall, mobbing, tapstraumer, og overgrep. Vi kommer også inn på hvordan kroppen møter stress: dissosiasjon, smerteklump, overlevedeler og forsvarsmekanismer.

Ferdighet: du vil lære metoden focusing, og hvordan du kan bruke kunnskap fra nervesystemets fight, flight og freeze reaksjoner, speilnevroner og toleransevindu samlet til å løse opp i det fastlåste. Du lærer også bruk av BalanZe metoden i forhold til modellen som er skissert foran.

Kurset koster kr 4000 pr helg.
Tider er fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700

Helger som er satt opp er:
22-24 april 2022, og 20 – 22 mai 2022. Merk at dato for første helg er endret!

Ta med matpakke. Kaffe/te og snaks serveres.