• Dato
  • 2022/10/25

  • Klokkeslett
  • 18-21

  • Pris
  • 400,- NOK
Bli med

Livskraft: Å ta ansvar fullt ut for eget liv (= gå ut av offerrolle og smerte)

Livskraft treff er et møtested for mennesker som er opptatt av sjelens reise, vår personlige utvikling, utvikling av bevissthet. Denne reisen som har så mange navn og som gjør at vi blir hele som mennesker, lærer hvordan vi selv kan mestre de fleste situasjoner, inkludert overveldende følelser, slik at vi kan leve et liv med nok energi, uten stress, og kjenne på glede fordi det er en ny dag.

Opplegget er et kort innlegg om dagens tema, deretter diskusjon og øvelser. Denne runden med temakvelder om livskraft tar vi utgangspunkt i arketyper. Arketyper er som indre guider, som hjelper oss å forstå det som har vært skjult for oss.

Noen av de arketyper som Jung identifiserte er:
@ uskyldig
@ foreldreløs
@ kriger
@ omsorgsgiver
@ søker
@ ødelegger
@ elsker
@ skaper
@ hersker
@ magiker
@ helt
@ tulling (fool)
@ vandrer
@ altruist

Vi vil også hente ut arketyper fra Rider Waite tarot stokken. Her er alle 22 kort som kalles major arkana ulike arketyper.

Første læring på livets reise er for mange å lære på å skille mellom hva de selv mener og tror basert på egen erfaring, og skille dette fra hva andre mener og tror (basert på deres egen erfaring eller totalt mangel av erfaring som er like vanlig).

Skal en klare å leve eget liv, må en lære å bli bevisst hva en selv mener basert på egne erfaringer, slik at en kan ta valg basert på seg selv og andre.

Denne leksen handler om arketypen uskyldig, og arketypen skjebnehjulet i tarot stokken, læringen som denne leksen fører til er å gå ut av ignoranse. Når en har lært leksen forstår en i alle celler i kroppen, at skal en ha et godt liv, må en faktisk leve dette i livet i samsvar med den en er.

Disse temakveldene passer for mennesker som søker likesinnede i form av mennesker som vil forstå seg selv og andre på et dypere plan. Det vil bli en kort introduksjon til dagens arketype, vi åpner for diskusjon om arketypen, men også om løst og fast, det en er opptatt av, og vanligvis vil vi også gjøre noen øvelser som gir oss selvinnsikt.

På dagens møte er tema arketypen hersker, den delen av oss som tar ansvar for oss selv. I Tarot stokken møter vi på keiseren, som viser oss hvordan vi kan regjere i eget liv. Å ta fullt ansvar for seg selv inkluderer å ta ansvar for egne følelser, gi slipp på urett, av den enkle grunn at det å bære på urett og smerter eller uutholdelige følelser bare svekker en selv. Dette er ikke det samme som å tilgi urett, man erkjenner å ha opplevd urett, og forsoner seg med det.

Varmt velkommen til nye og gamle kunder.