• Dato
  • 2022/02/15

  • Klokkeslett
  • 1230 - 1430

  • Pris
  • 1500,- NOK
Bli med

LIvskraftgruppe 15. februar spesialpris

Er du en av de som ønsker å ha mindre stress i hverdagen. Oppleve mer glede, mer overskudd. Være mer trygg i deg selv, ha mer mot. Være mer bevisst på hva du selv mener og vil. Livskraftgruppe er et tilbud som er rettet mot deg.

På BalanZen har vi jobbet med selvutvikling av mennesker siden 2009. De fleste søker hjelp via samtaler, men vi har i løpet av de 12 år vi har eksistert også jevnlig hatt workshops og utdanninger.

Denne livskraftgruppen går over 3 ganger, hvor vi møtes 2 timer hver gang.
Vi møtes tirsdager klokka 1230 – 1430. Her er temaene:
15. februar ser vi på hva som gir energi og hva som tar energi i livene våre.
8. mars ser vi på tema følelser og kroppsreaksjoner (symptomer).
29. mars ser vi på tankestress og vårt nervesystem, hvordan vi bedre kan forstå oss selv basert på kroppens reaksjoner.

Her er bærebjelker som kurset bygger på kunnskap på:
1. Kroppen bekrefter sannhet med dyp ro, også når vi ikke liker sannheten. Vi kan derfor finne frem til hva som er ubalanser i oss basert på kroppens reaksjoner, når vi har lært å forstå hvordan vår kropp snakker ril oss gjennom de symptomer den gir oss.

2. Ingenting der ute kan fikse det som er i ubalanse i oss. Det er mye der ute som kan dempe våre plager, men skal vi løse opp i dem, bli kvitte dem forever, må vi møte det som skaper plagene våre. Systemisk samtale er en metode hvor en jobber seg frem til hva en trenger forløse. Og du vil på dette kurset få oppleve “smakebiter” av dene metoden.

3. Akkurat som vi selv må lære å kjøre bil, lære å svømme, er det vi selv som må lære å forløse kroppslige ubalanser. Det er en ferdighet alle som vil kan lære. Det krever litt mot i starten, fordi når en selv tar ansvar for egne ubalanser, og slutter med å legge ansvar på andre, kan dette virke overveldende om en ikke har støtte av noen som forstår hva som skjer og kan guide de neste skritt.

Kurset passer for de som vil lære mer om seg selv, og som søker hjelp til å finne frem til egne styrker, og som er klar for å selv ta tak i eget liv. Innhold i kurset er foredrag, samtale og øvelser hvor en blir bedre kjent med seg selv.

Pris er kr 1650 for tre ganger. Er en uføretrygdet, eller går på attføringspenger, er prisen 1500 for tre ganger.

Varmt velkommen. Hildur Vea, PhD.