• Dato
  • 2023/09/15

  • Klokkeslett
  • 1700

  • Pris
  • 3850,- NOK
Bli med

Oslo: Når livet setter seg i kroppen 15. – 17. september 23

Velkommen til Workshop. I denne workshop skal vi lære mer om sammenhengen mellom livets normale hendelser (traumer, kriser, sorg), og hvordan erfaringer fra slike hendelser kan sette seg i kroppen. Ved bruk av metoden systemisk samtale (konstellasjon), kan vi avdekke det som er skjult for oss.

Når helsa setter oss ut av spill, skjer dette tilfeldig, eller er det en reaksjon på noe i oss selv vi har oversett, neglisjert, bagatellisert. Det kan være slik. Det kan også at vi er fanget av usynlige dynamikker, at vi bærer på andres ansvar og følelser, sykdommer og problemer.

Min erfaring er at vi først vet hvorfor vi har de plager vi har, når vi har løst opp i plagene. Og det er mulig å løse opp i de fleste plager, om vi er villige til å gå dit vi trenger å gå. Det finnes ikke en oppskrift som passer alle. På dette kurset vil du bli bedre kjent med seg selv og lære om hvordan vi fungerer som mennesker.

I tillegg til å lære om konstellasjoner, systemisk samtale, vil du bli kjent med trygg kjerne modell. Modellen viser trinnene en går gjennom når en vil utvikle en trygg kjerne i seg selv. Først når en har utviklet en slik trygg kjerne, er en fri til å leve livet i samsvar med den en er.

Første trinn på denne modellen handler om å ta tak i seg selv når livet har satt seg i kroppen. Denne første fasen kan være litt skummel for de som ikke er kjent meg egen kropps reaksjoner. Det som er erfaringen til mange er at det er ikke det en tror som skaper stress og vansker i eget liv. Dette er et viktig poeng, fordi dersom vi ikke forstår hva våre plager handler om, har vi ingen mulighet til å løse dem opp.

Her er trygg kjerne modellen:
Trinn 1: Avdekke det en ønsker å endre, det som plager en, problemer, symptomer, triggere
Trinn 2: Å undersøke det som er, i en ramme hvor en selv er trygg og avslappet.
Trinn 3: Alkymi, transformasjon, kroppslig sannhet. I dette trinnet skjer det en kroppslig endring, noe i oss skifter form, eller faller på plass, vi forstår noe på en dypere måte.
Trinn 4: Praktisere ny innsikt, leve egen sannhet
Trinn 5: Når ny innsikt er integrert blir dette en del av ens trygge kjerne.

På dette kurset vil du lære mer om psyken, og hvordan samspillet mellom vår bevissthet og den fysiske kroppen fungerer. Vi lærer om kroppslig sannhet, slik at det er enklere å gjenkjenne hva en selv egentlig vil mener og ønsker. Det er de tre første trinnene som vi kommer til å jobbe med. Du vil lære mer om modellen når du kommer på kurs.

Et viktig poeng med å delta på workshops er at en nå får mulighet til å være i den energien som gjør endring og transformasjon mulig i mange timer i strekk. Det er mange som sier at noe er endret etter slike helger. En kom et skritt videre på sin reise.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det vikitgste arbeidet på et kurs.

Vi bruker ulike metoder for personlige arbeider, og du vil garantert lære noe om konstellasjoner og systemisk samtale.

Å delta på workshop er selvhealing. Les mer

Tider: Fredag 17 – 20, Lørdag 10 – 18, søndag 10– 17.
Påmeldingsfrist 1. september 2023.

Sted: Magenta yoga, Gml Ringeriksvei 61, 1356 Bekkestua.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.
Påmelding er bindende. Påmeldingsfrist er 18. mai.

Ønskes privat time er det mulighet for dette. Ta kontakt på tlf 45 66 21 18 for å avtale tid og sted.
Pris 60 min  960,- og 90 min 1350,.

Workshopen ledes av Hildur Vea. Anders Holand er medarrangør.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.

Balanzen har nå skiftet navn til Sofia Senteret, og i overgangen vil begge navn bli benyttet.