• Dato
  • 2023/08/28

  • Klokkeslett
  • 1800-1930

  • Pris
  • 600,- NOK
Bli med

Selvutviklingskurs Eg vil elske

ELSKE
Eg vil lære å elske meg selv, slik at eg kan kan ta imot og gi kjærlighet til andre.

KJÆRLIGHET
Kjærlighet er en følelse som er motsatt av frykt. Frykt stenger for kjærlighet. Frykt gjør at vi lukker oss, mens kjærlighet og aksept for den vi er, aksept for det som er, åpner oss opp.

FØLELSER
Å bearbeide følelser handler om å åpne opp for at energien som er i følelsen kan strømme gjennom kroppen. Når vi tillater dette, vil energien gradvis løse seg opp, på samme måte som bælger som slår mot land gradvis mister sin kraft.

SABOTØRENE
Når vi har litt for mange ubearbeida hendelser, oppleves ofte indre kaos, fordi vi blir dratt i ulike retninger. Vil – vil ikke, skal – skal ikke, må – må ikke, og det at en gjør handlinger som en er uenig med eller som svekker en selv. Dette som på fint kalles sabotørene. Skal en elske seg selv må en transformere sabotørene til handlinger som bygger en selv sterk.

UTMATTELSE
Det er ikke noe som gjør oss så trett som det å ikke leve vårt eget liv, og det å ikke bli akseptert som den en er. Når verken en selv eller andre bekrefter den en er, kommer utmattelsen snikende.

LYKKE ER MULIG
Heldigvis kan vi selv løse opp i egen utmattelse, heldigvis kan vi selv endre sabotørtanker til tanker som styrker oss, heldigvis kan vi selv lære å romme egne følelser, heldigvis kan vi selv lære å elske oss selv.

Dette er en kurs hvor vi tar utgangspunkt i egne utfordringer. Vi skal snakke om hva det betyr å elske og å bli elsket, hvordan finne tilbake til kjærlighet til seg selv, som er grunnleggende om en skal kunne ta imot og å gi kjærlighettil andre. Vi skal også snakke om sabotørtanker og utmattelse. Det vil bli en blanding av foredrag og samtale, samt øvelser. Siden all endring skjer over tid, er kurset lagt opp til gruppemøter hvor de samme deltakere møtes annen hver uke 8 ganger. Total pris er  2400 kroner, hvor en betaler kr 600 pr mnd i fire måneder.

Kurset passer for de som strever med hverdagen som den er, og som søker å endre den til et bedre liv.

Kurset starter opp mandag 28. august kl 1800 – 1930.

Kurset starter opp når en har minimum 5 deltakere. Påmeldingpris er derfor satt til 10 kroner.

Leder er Hildur Vea, Phd