• Dato
  • 2022/05/12

  • Klokkeslett
  • 1915 - 2045

  • Pris
  • 1000,- NOK
Bli med

Sommerkurs yoga 12 mai

Kurset går over 5 ganger, torsdager 1915 – 2045
Datoer 12 mai, 19 mai, 2 juni, 9 juni og 16 juni.

Pris er kr 600.-
Alt utstyr som trengs kan du låne eller ha med selv om du foretrekker dette.

Yoga er en av de mest effektive og virksomme metoder jeg kjenner til for å komme tilbake til balanse. Det er en spirituell praksis, noe som betyr at man blir kjent med den indre kroppen.  Man blir kjent med seg selv, og de energier som er en del av det å være menneske. Fokus i yoga er derfor like mye på bevissthet som på kropp, og det er dette som skiller yoga fra andre praksiser.

Yoga gjør at kroppen over tid balanserer seg selv. Det jeg skriver videre gjelder uansett hvilken metode en bruker for å komme tilbake til balanse.
 
1. Når roen senker seg, vil det som er i ubalanse bli tydeligere, det vi få vår oppmerksomhet. Det er lett å forveksle dette med at en blir verre, noe som ikke er tilfellle. Det som skjer er at man blir mer oppmerksom på egne ubalanser.
 
2. Egne ubalanser handler i de fleste tilfeller om noe som er fortrengt. Vanligvis er det følelser, men det kan også være kroppsreaksjoner. Husk at følelser og kroppsreaksjoner begge er der for å hjelpe oss selv å forstå hva vi opplever. Når vi erkjenner det som er, slik det var, slipper reaksjonen taket, og vi er fri for symptomet/tankestresset.
 
3. Når fortrengt materiale begynner å løsne, er det mange som opplever dette som kulde. Noen opplever kald trekk (følelse), andre opplever at deler av kroppen blir kald. Dette er tegn på at noe fortrengt kommer frem, vi sier ofte at freeze (stuck reaksjon) løsner. Dette er et veldig bra tegn. Det som skjer videre kan beskrives som at vi er i en tåke (freeze reaksjonen), og sakte vil noe utkrystallisere seg, og bli tydelig for oss. Det kan være et minne, eller en følelse. Dette er knyttet til den ubalansen som forløses.
 
4. Kroppen selv forløser det som har skapt ubalansen. Vår jobb er å slippe kroppen til. Og det er her vi møter på vår ubevisste del, som automatisk ofte vil stenge aned kontakt med følelser og minner for å skjerme oss mot å bli overveldet på ny. Noe som fører oss til en stuck situasjon.
 
5. Ønsker du å oppleve ro og balanse i kroppen, bytte ut stress og uro, har kroppen bare en oppskrift, og det er å møte det som skaper stress og uro og transformere dette til ro.
 
6. Yoga virker over tid. Dette skyldes at kroppen kun klarer å håndtere små endringer om gangen. Over tid vil en oppleve dyp ro, at man er i en tilstand styrt av theta bølger, og det er i denne tilstanden at kroppen balanser seg selv.
Kurset ledes av Hildur Vea, PhD.