• Dato
  • 2023/01/11

  • Klokkeslett
  • 1800

  • Pris
  • ,- NOK
Bli med

Svaret du søker finner du i deg selv!

Vår kropp er fantastisk. Når vi lærer å lytte til den, gir den oss stor visdom. Den vet hva våre ubalanser handler om. Forskning basert på andre mennesker med like symptomer som vi selv har, kan gi oss ideer om hva som kan være i ubalanse i oss. Men kun vår egen kropp vet hva det egentlig handler om. Dette viser kroppen oss ved at når vi selv korrigerer vår ubalanse, svarer kroppen med at våre symptomer løser seg opp. De svekkes og noen ganger blir de helt bort.

Systemisk samtale er en form for familiekonstellasjoner. Disse bygger på kroppens visdom. Her er kroppens reaksjoner det kart vi navigerer etter. Fokus er å forstå hva ens plager handler om og hvordan løse dem opp.

Denne metode passer for de som forstår at de selv er medskapere til sine liv og problemer, og at de derfor også har kraft til å endre dette.

Systemisk samtale er en metode som viser oss skjulte dynamikker, og som derved åpner opp dører som gir de løsninger vi søker. Dette kan være:
– dynamikker i egen kropp
– skjulte dynamikker i egen familie
– skjulte dynamikker på arbeidsplassen

BalanZe metoden er en ikke snakke metode. Den løser opp indre stress gjennom fokus og berøring. Fokus er her essense, derfor kan metoden også gjøres online. En behandling varer ca 45 min. Den brukes også på barn som er urolige, har hodepine, magesmerter, allergier, eller andre plager. Vår kropp har en fantastisk evne til å helbrede seg selv. Og BalanZe metoden er en metode som  hjelper kroppen til dette ved at en finner en dypere ro. Og det er når en er så avslappet at en er på Theta nivå (hjernebølger), at kroppen best balanserer seg selv.

BalanZe metoden passer også voksne. Og noen kunder foretrekker denne metoden fremfor å snakke.

Vår filosofi bygger på en kroppslig sannhet. Dette betyr at når en ubalanse er løst, vil de plager som ubalansen skapte løse seg opp. Vi har derfor stort fokus på kroppens reaksjoner i våre behandlinger. Lyst å lære mer?

Kanskje strever du med at egentlig har en det bra, men likevel er en for stressa? Uten at en forstår hva det kan skyldes. Systemisk samtale er en fantastisk nøtteknekker i slike situasjoner.

Kanskje du har det bar selv, men har barn som sliter. Og de tiltak en allerede har forsøkt virker ikke. hva kan dette handle om? Noen ganger ligger årsaken til barns problemer i generasjonene bakover, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre. Dette som kalles generasjonstraumer. De er vanligvis enkle å løse opp, men de forsvinner ikke før de ER løst opp.

Lyst å bli mer kjent med Systemisk Samtale og Balanze metoden. velkommen til kurs onsdag 11. jan klokka 18. Koster ikke noe.

Påmelding send sms til Hildur Vea, 45 66 21 18