300

  • Dato
  • 2020/03/18

  • Klokkeslett
  • 18 - 21

  • Pris
  • 300,- NOKBli med

Temakveld livskraft BETYNDINGEN AV RELASJON TIL MOR

Temakveld livskraft er en introduksjon til en forståelse av helse basert på både skolemedisin og kvantefysikk. Det passer for mennesker som søker en dypere forståelse av seg selv, og som tar ansvar for eget liv, inkludert egne  følelser og reaksjoner.

Innhold: Relasjon til mor er den viktigste relasjon i våre liv. Hun gir oss liv, vi er i symbiose med henne i 9 mnd før vi fødes, derfor vil mors erfaringer være en del av oss. Vi får også en rekke utfordringer når vi løsriver oss fra mor, en løsrivning som er helt nødvendig om vi vil utvikle et autentisk selv.

Leder er Hildur Vea