• Dato
  • 2021/03/24

  • Klokkeslett
  • 18 - 21

  • Pris
  • 400,- NOK
Bli med

Temakveld livskraft: tidlige traumer

Tidlige traumer handler om traumer eller udekka behov som skjer i perioden fra mors mage og frem til man er 6 år. Det spesielle med traumer som skjer i mors mage og frem til 3 års alderen, er at man mangler språk for å fortelle om slike hendelser. Men kroppen husker, hva som har skjedd. Og man kan forløse slike traumer, uten bruk av ord.

Foredrag med Hildur Vea, PhD.
Vea er utdannet doktor i folkehelsevitenskap. Hennes avhandling handler om seksuelle traumer, anmeldelse og helse. Vea har arbeidet ca 20 år i høgskolesystemet, og har arbeidet 10 år som psykoterapeut. Hun har flere utdanninger som vektlegger betydningen av å forstå samspillet mellom fysisk kropp og energikropp som gestaltterapi, SE- terapi, Traumeterapi, Reconstructive, og nå sist BalanZe metoden.

Tidlige traumer er et vanlig tema hos de som søker hjelp til samtale. Hos de fleste er dette en overraskelse, fordi man tenker ikke at noe som skjedde for så lenge siden, eller noe som ikke skjedde, kan påvirke ens liv som voksen.

Etter foredrag er det samtale, og vi gjør en gruppeøvelse knyttet til tema.