• Dato
  • 2023/02/24

  • Klokkeslett
  • 17

  • Pris
  • 4250,- NOK
Bli med

Traumer 24 – 26 februar, og 24 – 26 mars, Karmøy

SYSTEMISK SAMTALE er en utdanning som vektlegger personlig utvikling/personlig prosess. Vi lærer å forstå andre gjennom å forstå oss selv. Metoden som brukes er konstellasjoner. Ved konstellasjoner brukes representanter for det tema en undersøker og bearbeider. Å få lov å bruke andre som representanter i eget arbeid, samt å få lov til å være representant i andrs arbeid er en viktig metode når en skal forstå egne følelser og kroppsreaksjoner, samt at konstrellasjoner kan også avdekke sjulte dynamikker som kan blokkere for den fremgang en søker.

UTDANNING I SYSTEMISK SAMTALE

Denne består av 3 deler:
1. systemisk forståelse
2. traumer
3. tidlige traumer.

Her kan du leser litt om de ulike delene:

Delkurs: Systemisk samtale

Systemiske lover gjelder enten vi kjenner til dem eller ikke. Traume reaksjoner som er uløste skaper ubalanse i et familiesystem. Slike ubalanser kan man bli innviklet i. De kan overstyrer vår personlige vilje. På dette kurs lærer du om dette fenomen, og hvordan man kan løse seg selv fra slike lenker.

Du vil også lære om våre ulike bevisstheter, vår høyre hjerne bevissthet og vår venstre hjerne bevissthet. Dette er viktig fordi vi kan bare løse opp i indre floker gjennom vår høyre hjerne bevissthet. Du vil lære om Akasha feltet, det sted vi henter opp informasjon som kan føre til løsning. Og om hva matrix er, og hvordan man kan trancendere dette systemet. Ferdighet: lære å bruke markører som hjelpemiddel i samtaler.

Delkurs om traumer

Kriser er hendelser som overvelder nervesystemet. Når slike hendelser er for store, klarer vi ofte ikke å bearbeide dem alene. De gir senskader. Kriser som gir senskader kalles for traumer. Traumer er derfor ikke hendelsen i seg selv, men den kroppslige reaksjonen på hendelsen. I dette kurset bygger vi på teori om nervesystemet, polyvagal teori og teori om toleransevinduet. Du vil også lære om betydningen av speilnevroner, og hvordan du aktivt kan bruke denne kunnskapen i samtaler. Vi kommer også inn på noen former for traumer, som eksempelvis: ulykke, sykdom, skilsmisse, dødsfall, mobbing, tapstraumer, og overgrep. Vi kommer også inn på hvordan kroppen møter stress: dissosiasjon, smerteklump, overlevedeler og forsvarsmekanismer. Ferdighet: du vil lære metoden focusing, og hvordan du kan bruke kunnskap fra nervesystemets fight, flight og freeze reaksjoner, speilnevroner og toleransevindu samlet til å løse opp i det fastlåste. Du lærer også bruk av BalanZe metoden i forhold til modellen som er skissert foran.

Delkurs om tidlige traumer

I disse to helgene ser vi på konsekvenser hos voksne når deres behov som barn ikke ble møtt. Dette som kalles utviklingstraumer. Vi skal lære mer om oppgitthetsdepresjon, om falskt selv og hvordan vi kan løse opp i slike følesler som kan virke vanskelige å komme ut av.

Mange av våre plager som voksne kan ha røtter allerede fra vi lå i mors mage. På dette kurset ser vi filmen in utero.

Relasjon til mor er viktig for alle. Spesielt i forhold til tilknytning og vår løsrivning fra den symbiose vi er født inni.

Ferdighet: Regulering av følelser ved overveldelse (samtale med markører, bruk av representant, jobbe på benk, skifte fokus for å dempe overveldelse). Samtale – kognitiv terapi med fokus på å endre fake programmeringer og å sette ord på det usagte. Markører – systemisk perspektiv samt jobbe med det som er ukjent BalanZe metoden – balansere nerevsystemet uten at man snakker så mye.

Felles for alle kursene: Det legges stor vekt på hjelperens forståelse, da ingen kan hjelpe andre med noe man ikke forstår i seg selv. Det er gjennom prosessen med å løse egne indre floker at man lærer hvordan kroppen fungerer. Og hva som skal til for å løse opp i indre floker.

Ved alle kurs vil det bli praktiske øvelser hvor du har anledning til å oppdage noe nytt.

Kursene kan tas enkeltvis og de kan settes sammen til en utdanning til systemisk traume terapeut for de som har en relevant grunnutdanning fra før. Kursene passer for deg som søker personlig utvikling, både i forhold til deg selv eller i forhold til den jobb du har hvis du jobber med mennesker. Dette er ingen grunnutdanning. Men man trenger ikke en grunnutdanning i bunn for å delta på kurs som selvutvikling. Skal man bli terapeut er ikke dette å regne som en selvstendig utdanning. Denne utdanning må da ses i sammenheng med andre utdanninger.

HVEM PASSER DETTE KURSET FOR
Kurset er både for de som ønsker å forstå seg selv eller som er en hjelper til andre som strever med blokkeringer i psyken. Traumer skaper blokkeringer. Fordi når vi er traumatisert blir vi enten overveldet av følelser eller avstengt fra følelser. Denne låsning sitter i nervesystemet, og det er vi selv som må åpne opp om vi vil bli fri. Du vil derfor på dette kurset også lære om hvordan nerevsystemet fungerer.

En melder seg på for 2 helger om gangen. Skal en ha varig endring trenger en tid for å jobbe med seg selv.
Kroppens reaksjoner viser oss sannhet. Når vi gjør de rette tingene vil de plager og problemer vi har med løse seg opp. Det går ikke fort, men det skjer. Vi endres «en teskje om gangen».

Det tar tid å innse at en må ta tak i seg selv på en dyp måte. En skal derfor ikke lokke andre med på kurs. En må selv kjenne at en er klar for endring. Det smerter å endre seg, men det smerter mer å leve med flokene. Dette er dilemmaet.

Påmelding til dette delkurset som handler om traumer, er ingen påmelding til de andre to delkursene. De har egen påmelding.

En melder seg herved på for 2 helger, 24 – 26 februar og 24 – 26 mars. Pris 4250 pr helg, tilsammen 8500 kroner.