• Dato
  • 2023/05/12

  • Klokkeslett
  • 1700

  • Pris
  • 3400,- NOK
Bli med

Workshop: Å lande i seg selv. For de som er kronisk stressa, utmatta, overvelda av følelser

I denne workshop vil du lære om følelser, og hvorfor det er viktig å forløse følelser om du vil ut en situasjon hvor en er kronisk stressa, utmatta eller lett overveldes. Fortrengte følelser er den vanligste årsak til  at vi ikke klarer å leve livet slik vi ønsker å leve. Når vi bruker all energi på å holde følelser borte fra bevisstheten, er det ikke energi igjen til å leve det liv vi ønsker å leve.

Workshopen ledes av Hildur Vea, PhD.

Kurset består av teori, refleksjon og personlige arbeider. Hovedmetoden  vi bruker er systemisk samtale, en metode hvor vi både bruker markører, samt representanter for å avdekke skjulte mønstre, og fortrengte følelser. Alle får tilbud om (lov å takke nei), til personlig arbeid, og til å være representant i andres arbeid. Min erfaring er at systemisk samtale er den mest effektive metoden for å komme tilbake til balanse. Denne metoden går også ofte dypere enn andre metoder.

Det serveres kaffe/te, og knask. Matpakke tar en med selv. Kurset varer 20 timer.
Fredag 12 mai kl 17 – 20
Lørdag 13 mai kl 1000 – 1700
Søndag 14 mai kl 1000 – 1600.

Vi tar opp 3 skjulte dynamikker som er store energityver, som skaper håpløshet, skyld og hjelpeløshet. Dette er dynamikkene:
1. Triggere
2. Offer – overgriper dynamikk
3. å være fanget i en freeze reaksjon.

Når en lære å romme egne følelser blir en ikke lenger fanget i disse dynamikkene. Derfor er det å forstå egne følelser så avgjørende viktig. Å romme egne følelser læres i resonas. Vi kan ikke lære det alene, vi kan ikke lære det med å lese om det, vi kan ikke lære det fra de som ikke kan dette selv, vi kan kun lære det sammen med mennesker som rommer følelser. Derfor er det viktig å delta i helsesamlinger, da en her får nok tid til å lande i seg selv, slik at en kan bli kjent med sin egen indre stemme.

En viktig hemmelighet røpes allerede. Når vi er tilstede i oss selv. eller sammen med andre som er tilstede i seg selv, da bygges energi. Dette gjør at de som ofte blir utslitt sammen med mennesker, godt kan tåle mange timer sammen med andre uten å bli sliten. Har selv erfart dette både på egen kropp og som kursleder.

Vea har arbeidet aktivt med å forstå hva som skjer når livet setter seg i kroppen, og hvordan forløse det fastlåste siden 2006, da hun selv møtte veggen. Dette førte henne på en reise hvor  hun har tatt følgende utdanninger:
# gestaltterapeut 2011
# doktorgrad i folkehelsevitenskap, Gøteborg, tema seksuelle traumer og anmeldelse, 2012
# konstellasjoner oslo, 2013
# Konstellasjoner Gøteborg, 2017
# SE- terapi Irland 2018
# Transforming touch, Irland, 2020
# QHHT (kvante hypnose healing teknikk) – level 2, online 2022

Oppsummert har disse utdanninger lært meg hvem vi er som mennesker, og hvordan livet setter seg i kroppen, og hvordan vi løser opp det som er stagnert.