• Dato
  • 2023/05/12

  • Klokkeslett
  • 1700

  • Pris
  • 3400,- NOK
Bli med

Workshop: Å lande i seg selv. For de som er stuck i noe, kronisk stressa, utmatta, overvelda

I denne workshop vil du lære om følelser, og hvorfor det er viktig å forløse følelser om du vil ut en situasjon hvor en er kronisk stressa, utmatta eller lett overveldes. Fortrengte følelser er den vanligste årsak til  at vi ikke klarer å leve livet slik vi ønsker å leve.

Workshopen ledes av Hildur Vea. Vea har arbeidet aktivt med å forstå hva som skjer når livet setter seg i kroppen, og hvordan forløse det fastlåste siden 2006, da hun selv møtte veggen. Dette førte henne på en reise hvor  hun har tatt følgende utdanninger:
# gestaltterapeut 2011
# doktorgrad i folkehelsevitenskap, Gøteborg, tema seksuelle traumer og anmeldelse, 2012
# konstellasjoner oslo, 2013
# Konstellasjoner Gøteborg, 2017
# SE- terapi Irland 2018
# Transforming touch, Irland, 2020
# QHHT (kvante hypnose healing teknikk) – level 2, online 2022

Oppsummert har disse utdanninger lært meg hvem vi er som mennesker, og hvordan livet setter seg i kroppen, og hvordan vi løser opp det som er stagnert.

Kurset består av teori, refleksjon og personlige arbeider. Hovedmetoden  vi bruker er systemisk samtale, en metode hvor vi både bruker markører, samt representanter for å avdekke skjulte mønstre, og fortrengte følelser. Alle får tilbud om (lov å takke nei), til personlig arbeid, og til å være representant i andres arbeid. Min erfaring er at systemisk samtale er den mest effektive metoden for å komme tilbake til balanse. Denne metoden går også ofte dypere enn andre metoder.

Det serveres kaffe/te, og knask. Matpakke tar en med selv. Kurset varer 20 timer.
Fredag 29 sept kl 17 – 20
Lørdag 30 sept kl 1000 – 1700
Søndag 1 oktober kl 1000 – 1600.

Vi tar opp 3 skjulte dynamikker som er store energityver, som skaper håpløshet, skyld og hjelpeløshet. Dette er dynamikkene:
1. Triggere
2. Offer – overgriper dynamikk
3. å være fanget i en freeze reaksjon.

Når en lære å romme egne følelser blir en ikke lenger fanget i disse dynamikkene. Derfor er det å forstå egne følelser så avgjørende viktig. Å romme egne følelser læres i resonas. Vi kan ikke lære det alene, vi kan ikke lære det med å lese om det, vi kan ikke lære det fra de som ikke kan dette selv, vi kan kun lære det sammen med mennesker som rommer følelser. Derfor er det viktig å delta i helsesamlinger, da en her får nok tid til å lande i seg selv, slik at en kan bli kjent med sin egen indre stemme.

En viktig hemmelighet røpes allerede. Når vi er tilstede i oss selv. eller sammen med andre som er tilstede i seg selv, da bygges energi. Dette gjør at de som ofte blir utslitt sammen med mennesker, godt kan tåle mange timer sammen med andre uten å bli sliten. Har selv erfart dette både på egen kropp og som kursleder.