• Dato

  • Klokkeslett
  • 17

  • Pris
  • 3000,- NOK
Bli med

Workshop: Å leve sitt eget liv. Gi slipp på indre kaos og det vi bærer som ikke er vårt

Denne helg vil du lære mer om tankestress, og når man er overveldet av følelser, slik at man lettere kan gi slipp på indre kaos. Du vil også lære mer om kraften i egen sjel, og hvordan vi alle er knyttet sammen med vårt familiesystem med usynlige bånd.

Alle som deltar får minst et personlig arbeid, og selv om vi sitter i gruppe, kan dette skje på en måte hvor tema det jobbes med er skjult for de andre deltakerne.

Det er vanlige enn de fleste tenker, at vi er bærere av energier som ikke er våre egne. Dette kan være tankemønstre vi har adoptert, som vi kanskje ikke er eneige med, og som derfor skaper en indre floke i oss. Vi kan også være innviklet med andre personers uløste traumer i familie, på jobb eller andre grupper vi er en del av.

Tider:
fredag den 26 nov, kl 17 – 20.
lørdag 27 nov kl 10 – 17.
søndag 28 nov kl 10 – 15.