3000

  • Dato
  • 2020/10/16

  • Klokkeslett
  • 1700

  • Pris
  • 3000,- NOKBli med

Workshop: Grunnkurs i selvutvikling II

Dette er en helg hvor vi lærer mer om oss selv, med vekt på barndommen. Vårt liv starter i mors mage, og relasjon til mor og fra preger oss på ulike måter.

Noen ganger strever vi som voksne med stress og sykdom, som skyldes hendelser i vår tidlige barndom. Vi skal lære mer om normale reaksjoner både på det som skjedde og på det som ikke skjedde i våre liv.

Når man forstår sitt nervesystem kan man forstå hva som stresser oss, og lære hvordan vi løser opp i spenninger.

Det vil bli anledning til personlig arbeid.

Tider fredag 16 okt 1700 – 21, lørdag 17 okt kl 1000 – 1700, søndag 18 okt 1000 – 1600, tilsammen 15 timer.