• Dato
  • 2023/06/02

  • Klokkeslett
  • 1700

  • Pris
  • 4000,- NOK
Bli med

Workshop: Jeg vil kjenne at jeg lever mitt liv – 2. juni 2023

Tittelen av denne workshop er inspirert av Gabriellas sång:

Her er noen linjer fra teksten:
Det er nu som livet er mitt
Jag vil kjenna at jag lever, veta at jag rekker til
Jag vil leva lykklig for at jag er jag
kunne vara stark och fri
jag er her och mitt liv er bara mitt”

Vi møter alle på blokkeringer i livet, hindringer som tar oss vekk fra oss selv. Når hendelser overvelder oss, betyr dette at vi ikke har kapasitet i nervesystemnet til å romme følelsene vi opplever. På fagspråket kalles slike hendelser for traumer og kriser. Kroppens egen kriseberedskap aktiveres, som er stressreaksjonene fight, flight og freeze reaksjoner.

På denne workshop skal vi lære mer om følelser, samt hvordan vi kan integrere følelser som av avsplitta som følge av traumer. Dette er viktig fordi avsplitta følelser kan skape sykdom, smerter, indre uro, og ofte medfører de også til relasjonelle konflikter. Du vil også lære mer om nervesystemets reaksjoner, hvordan vi kan finne årsak til det som stresser oss (= finne nåla i høystakken), basert på denne kunnskapen.

Det vil bli tilbud om personlige prosesser for de som ønsker dette. Det vil også bli mulighet til å være med som representant i andres arbeider. En vil lære mer om metoden systemisk samtale og om de universelle lover.

Med på denne workshop blir Anders Holand. Anders er klarsynt healer.

Tider: fredag 17 – 21, Lørdag 0930 – 18, Søndag 0930 – 17.

Det serveres kaffe og te. Mat medbringes.

Bildet: Å lande i seg selv kan føles som å sveve i skyene.

UTDANNING TIL LEDER AV SYSTEMISK SAMTALE

Denne utdanning bygges opp gjennom å delta på 10 workshops. Grunntanken i systemisk samtale er fenomenologisk. Fenomenologi betyr læren om det som er. Og på våre workshops vil en trenes opp til akkurat dette, og møte det som er. Metoden systemisk samtale er slik at en bygger neste skritt på forrige. En går derfor hele tiden i ukjent farvann.

En viktig del av læringen er å utvikle egen trygg kjerne. Denne utvikles ved å gå egne prosesser. Når en har praktisert å forløse eget materiale flere ganger, integreres en forståelse for hvordan kroppen fungerer. Dette gir en trygghet som kommer innenfra, og som gjør at en kan stole på at prosessen leder frem til alkymi og forløsning av blokkeringer også hos andre.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.

Velkommen til workshops på Sofia senteret. Adr Bleikmyrvegen 1, 4276 Veavågen.

Alle store reiser begynner med et første skritt. Begynn å lytte til deg selv. Er du usikker om du skal delta på denne workshop bruk pusteteknikken:

1. Først må en sjekke om den funker i egen kropp. Slik gjør du:

Tenk mens du puster inn: jeg heter og så sier du navnet ditt.
Deretter gjør du det samme, men velg ett annet navn.

Hvis teknikken funker i egen kropp vil du kunne helt fritt, helt ned i magen når du sier ditt eget navn, fordi kroppen er åpen når en uttrykker sannhet. Når du sier et annet navn vil det ikke være mulig å puste liuke fritt inn. Hvis det var slik for deg, at du kan gjenkjenne sannhet basert på egen pust kan du også teste ut om du skal delta på workshopen:
Pust inn: jeg skal delta på denne workshop, og se hva kroppen din viser deg… Velkommen