3000

  • Dato
  • 2020/02/14

  • Klokkeslett
  • 1700

  • Pris
  • 3000,- NOKBli med

Workshop: når arketypen søkeren våkner i oss

Det er samtidig en åpen workshop for de som søker kunnskap om å forstå seg selv bedre. Du vil også lære mer om arketyper:

Arketypen søkeren er en indre kraft som får oss til å utforske livet.
Arketypen sabotøren er den kraft som stopper vår utvikling.
Arketypen skaperen er den kraft som får oss inn på ny utvikling.

Vi skal utforske de ulike arketyper gjennom teori og øvelser. Det vil bli rom for personlig arbeid.

Kaffe, te, snacks og frukt er inkludert. Matpakke tar du med selv.

Fredag 14 feb klokka 1700 – 2100
Lørdag 15 feb klokka 1000 – 1700
Søndag 16 feb klokka 1000 – 1600

For mer info kontakt Hildur Vea, phd tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no