• Dato
  • 2021/01/18

  • Klokkeslett
  • 1915

  • Pris
  • 3000,- NOK
Bli med

Yoga som livskraft gir indre ro, mandager 1915

Merk: ny dato for oppstart, nå 18. jan 2021

Yoga er en gave du gir til deg selv. 90 minutter en gang i uken, for å hente inn ny energi, samt å gi slipp på stress og erngier man ikke trenger. Yoga som livskraft gir indre ro.

Yoga handler om en forening mellom vår indre kraft, livskraften (prana, chi), og vår fysiske kropp. Når denne forening skjer oppleves en indre balanse. Effekten av denne sammensmeltning er at man er mer avslappet, har mindre tankestress, man puster bedre og man utvikler en dypere forståelse av seg selv og andre.

Yoga er effekten av  metoden. Metoden handler om bevisst pust, bøy og strekk av kroppen, ofte i takt med pusten, meditasjon, avspenningsteknikker og håndposisjoner. Noen personer med tankestress foretrekker å bruke mantra i yogatimen. Vi anbefaler da bruk av mantraene: SAT NAM, som er sanskrit og betyr jeg er sannhet eller mantraet SO HAM som betyr jeg er bevissthet.

Ved yoga som livskraft er det energien vi sammen skaper som er fokus. Når kroppen opplever indre ro, vil den balansere seg selv. Når vi klarer å være bevisst den indre kroppen mens vi gjør ulike øvelser, bygger vi energi, samt at vi lærer å tåle mer av indre prosesser, noe som gjør at vi håndterer stress bedre.

På Balanzen har vi yoga mandag 1730, mandag 1915 og torsdag 1730. Kan du ikke delta på den yogagruppe du er påmeldt, kan du delta på en av de andre gruppene samme uke eller en annen uke. Du passer selv på at du får gått på de timer du har betalt for.

Om vinteren, dvs frem til vinterferien bruker vi ofte å starte yogatimen med Tratak (dette er meditasjon med levende lys). Dette gir en veldig sterk indre ro. Ellers bruker vi vanligvis gong til avspenning. Vibrasjonene fra gong gir en dypere avspenning enn vanlig rolig musikk.

Velkommen til yoga.

Det er ingen yoga i vinterferieuken, uke 9, og heller ikke 1. påskedag.

KRISTNE ER VELKOMMEN TIL YOGA! DETTE VIL STYRKE DERES BÅND TIL RELIGION.

Med ujevne mellomrom kommer tema opp at kristne på Karmøy (lokalt fenomen) ikke kan gå på yoga. Siden yoga kommer fra India, og ble praktisert i hinduisme, tror noen at yoga er avgudsdyrkelse. Men slike tanker er helt meningsløse. Det er bevisstheten man putter inn i ting som gir det man gjør kraft. Om en kristen person ønsker å bruke mantra, (ikke alle bruker mantra), kan personen bruke GUDS NAVN som mantra, og da er det denne kraft personen styrker når vedkommende gjør yoga.

Kristne vil profitere på å gå på yoga som livskraft. Når man kommer i balanse, noe som er essensen med yoga, vil deres kontakt med Gud øke, de vil også oppnå en sterkere grad av den universelle kjærlighet, og deres bønner vi ha større kraft. Kristne har som alle andre, indre blokkeringer. Og det er slike blokkeringer som stenger for utvikling av bevisstheten også innenfor religion. Gjennom yoga vil man løse opp i slike blokkeringer, en teskje om gangen, og derfor vil den kontakt man søker med Gud og egen religion bli sterkere.

Vea, den 12. des 2020, Hildur Vea, PhD. Redigert 6. jan 2021.